Unique selling proposition banner

Проектиране и изграждане на локални мрежи

Локалната мрежа позволява използването на централизирана система за информация, което улеснява комуникацията и повишава ефективността на служителите в един офис.

Ние имаме готовност да изпълним проекти с различен обем и сложност – от свързването на два компютъра до създаването на локална мрежа от няколкостотин компютъра.

Нашите служители имат богат опит в организирането на локални мрежи и са способни да обезпечат високо качество на работа в най-кратки срокове.

Ние изпълняваме следните дейности:

  •  проектиране на локални мрежи;
  •  изграждане на локална мрежа;
  •  включване на локална мрежа;
  •  настройка на локална мрежа;
  •  администриране на локална мрежа;
  •  организиране на безжична локална мрежа.

Нашата цел е да изградим качествена локална компютърна мрежа с минимални разходи за Вас.

АРДЕС Е ПРЕДПОЧИТАН ПАРТНЬОР ОТ: